نظريه های پروفسور چارلز هندی

نظریه‌های چارلز هندی (Charles Handy) تاکنون تاثیرات زیادی بر نحوه تفکر مدرن در حوزه مدیریت داشته است. دید این نویسنده و فیلسوف ایرلندی نسبت به توسعه و رهبری سازمانی، کمک بسیاری به فعالان این حوزه کرده است. دیدی که تمایلات انسان‌دوستانه‌ی افراد را با مدیریت و اهداف بلندپروازانه را با متدولوژی‌های سازمانی در هم آمیخته است.

آقای هندی در«نظریه ۴ فرهنگ» به ۴ فرهنگ سازمانی اشاره کرده و هر یک از آنها را با یکی از خدایان یونان باستان تطبیق می‌دهد. هر یک از فرهنگ‌های مدنظر آقای هندی، از یک پیش فرض تفاوت نسبت به انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و نحوه یادگیری انسان‌ها، همینطور مفروضات پایه‌ای مختلف برای تقسیم قدرت و نفوذ در سازمان نشات می‌گیرد.

  • فرهنگ قدرت-محور
  • فرهنگ نقش-محور
  • فرهنگ ⁣وظیفه-محور
  • فرهنگ فرد-محور

فرهنگ قدرت-محور

در این نوع از فرهنگ سازمانی، که با خدای زئوس یونان باستان تطبیق می‌یابد، قدرت و نفوذ در سازمان در اختیار تعداد محدودی از افراد بوده و به صورت متمرکز و بالا به پایین تعریف می‌شود.

photo_2017-03-28_17-01-58

فرهنگ نقش-محور

اين نوع از فرهنگ سازمانی، که با خدای آپولو در یونان باستان تطبیق می‌یابد، فرهنگی بوروتراتیک بوده و سازمان‌های از این نوع، دارای شیوه‌نامه‌های بسیار دقیق و نقش‌های به دقت تعریف شده بوده و سطوح قدرت در آنهاکاملا ترسیم و تعیین شده است. 

photo_2017-03-28_17-02-04

فرهنگ وظیفه-محور

اين نوع از فرهنگ سازمانی، که با خدای آتنا در یونان باستان تطبیق می‌یابد، مبتنی بر شکل‌گیری تیم‌های کاری کوچک در سازمان تعریف شده و راه حل‌های ارائه شده برای مسائل مطرح در سازمان نیز راهکارهایی تیم-محور است.
ویژگی خاص سازمان‌هایی با این نوع فرهنگ، انعطاف‌پذیری، تطبیق‌پذیری و توانمندی آنها در حل مسائل از طریق فعالیت‌های تیمی است.

photo_2017-03-28_17-02-09

فرهنگ فرد-محور

اين نوع از فرهنگ سازمانی، که با خدای دیونیسوس در یونان باستان تطبیق می‌یابد، بر "فرد" به عنوان تاثیرگذارترین جزء سازمان تمرکز دارد. چنین سازمان‌هایی ارزش‌گرا و متمرکز بر افراد بوده و فعالیت‌های آنها در راستای تامین نیازهای فردی کارکنان برای شکوفایی هر چه بیشتر آنها دنبال می‌شود.

photo_2017-03-28_17-02-14