سمینار بهبود فرایند آموزش در مشهد

سمینار"تکنیکهای بهبود فرایند آموزش با تاکید بر تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش" ۱۶ و ۱۷ دی ماه در مشهد مقدس برگزار گردید.

هدف از برگزاری دوره:

 • آشنایی با اقدامات مناسب درجهت بهبود فرایند آموزش
 • استفاده از روش ها و الگوهای نیازسنجی  متناسب با سازمان
 • فراگیری فنون و تکنیک های اثربخشی آموزشی و بکارگیری آن در سازمان

مخاطبان دوره آموزشی:

 • معاونین منابع انسانی سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان آموزش
 • فعالان حوزه آموزش

مدرس دوره: دکتر خراسانی

DrKhorasaniدکتر اباصلت خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مدیرگروه علوم تربیتی و رئیس انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران می باشد.ایشان دکتری خود را در سال ۱۳۸۶ و در رشته آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند و دارای کتاب های تالیفی و ترجمه و مقالات متعددی در رابطه با نیازسنجی و اثربخشی آموزش و همچنین سخنرانی های بسیاری در این حوزه می باشند.

 

محورهای دوره آموزشی:

بررسی نقش پایش در سیستم های آموزشی

  بررسی مدیریت کیفیت در آموزش
 • روش شناسی تدوین شاخص در سیستم های آموزشی
 • نقش پایش کیفیت در استانداردهای ملی و بین المللی
 • فرایند های آموزش و نقش پایش در بهبود آنها
 • روش های ممیزی و ارزیابی سیستم های آموزشی
 • متدولوژی تدوین برنامه های بهبود در سیستم آموزشی
 • نقش ­ارزشیابی­ ومدلهای اثربخشی در پایش فرایند آموزش
 
 • تعاریف و اصول مدیریت کیفیت در آموزش
 • کاربرد تکنیک های کیفیت در آموزش
 •  کاربرد تکنیک FMEA در آموزش
 • متدولوژی پایش کیفیت آموزش
 • نقش نیازسنجی و طراحی دوره در ارتقا کیفیت آموزش

ارائه نمونه فرمتها و چک لیست های اجرایی آموزش

برگزاری کارگاه کوتاه مدت برای پیاده سازی مطالب گفته شده در عمل