پژوهش و مشاوره

آموزش و پژوهش ، دو امر مهم هستندکه همواره با هم نیروی انسانی کارآمدتری را در سازمان های ما پرورش می دهند. واحد تحقیق و پژوهش موسسه معنا در جهت اعتلای دانش علمی کارکنان سازمانی با در اختیار گرفتن کادری مجرب در حوزه پژوهش علاوه بر برنامه های آموزشی­،­با ارائه خدمات مشاوره­ای و پژوهشی سعی دارد سازمان­ها را در دستیابی به اهدافشان یاری رساند.