کارنامه

برخی از کارفرمایان و مشتریان مؤسسه

از بدو تأسیس تاکنون

 

 

customer_bargh_tehran-316x211

 

شرکت برق منطقه ای تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

 

– ابزراهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی – رهبری تحول در سازمانها
– مدیریت ریسک – برنامه ریزی منابع انسانی
– آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی – آشنایی با اقتصاد مقاومتی
– پویایی سازمانی و فردی – فرآیند و فنون تصمیم گیری
– آشنایی با اتوماسیون اداری – آشنایی با شوراهای حل اختلاف
– چک و سفته – کمک های اولیه

 

 

 

abfa-shargh e ostan e tehran-png

 

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

 

– روابط عمومی و توسعه – فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر
– کار تیمی و حل مسأله – تکریم ارباب رجوع
– مانیتورینگ آموزش – تکنولوژی آموزش
– اصول برنامه ریزی – نظام پیشنهادات
– تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش های اداری – کاربرد آمار در امور اداری
– آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی
در تأسیسات آب و فاضلاب
– طراحی و اجرای تصفیه خانه آب
– شیر فشار شکن – تصفیه بی هوازی فاضلاب
– اصول مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب – تله متری و تله کنترل
– مدیریت بحران و مقابله با بحران های کیفی آب – بررسی شبکه آبرسانی و نشت یابی
– حوادث و خطرات ناشی از کار – اصول پدافند غیرعامل
– قانون خدمات کشوری – آشنایی با مأموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت
– قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه های
مرتبط با صنعت آبفا
– آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز
– آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی و طرح
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های غیردولتی
– اخلاق حرفه ای در کارگزاری های اسلامی
– پرسش و پاسخ های اعتقادی

 

abfa-ostan e tehran-png
 

 

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

– روابط عمومی و توسعه

– شورای حل اختلاف

– تصفیه بی هوازی

 

 

 

abfa-joneeb e sharghi e ostan e tehran copy-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

– روابط عمومی و توسعه

– تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

– مانیتورینگ آموزش

– تکنولوژی آموزش

 

 
abfa-jonoube qarbie ostane tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

– روابط عمومی و توسعه

– مانیتورینگ آموزش

– تکنولوژی آموزش

– تصفیه بی هوازی

 

 

abfa-mantaghe 1 shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

– نظام پیشنهادات

– مسئولان دفاتر

– فن بیان و آیین سخنوری

– آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

 

abfa-mantaghe 2do shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره های:

– مهارت های برقراری ارتباط موثر – کارتیمی و حل مسئله
– اخلاق حرفه ای در کارگزاری های اسلامی – فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی
– اهداف، برنامه ها و استراتژی های سازمان – آشنایی با مأموریت ها و ساختار اداری
– کار و تأمین اجتماعی شرکت های غیردولتی – آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل
– آشنایی با ساختار نظام و دولت – تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت
– کاربرد آمار در امور اداری  – آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی
– واکنش به شرایط اضطراری در تأسیسات آب – مدیریت خدمات کشوری
– آشنایی با تعرفه ها – ISMS
– کمک های اولیه

 

 

abfa-mantaghe 3se shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره «تله متری و تله کنترل»

 

abfa-mantaghe 4chahar shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره:

– آیین سخنوری

– آموزش رؤسا و مسئولین دفاتر

– بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضلاب

– ایمنی و آتش نشانی

– اطفاء حریق

 

 

abfa-mantaghe 5panj shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره:

– کار گروهی (تیم کاری)

– تصفیه بی هوازی فاضلاب

– نظام پیشنهادات

 

 

abfa-mantaghe 6shesh shahr e tehran-png

 

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

همکاری در برگزاری دوره «تله متری و کنترل»

 

 

c_isiran

 

انستیتو ایزایران

همکاری در برگزاری دوره «قابلیت اطمینان»