همكاری‌های بین‌الملل

واحد بین‌الملل موسسه معنا پس از شکل‌گیری همواره در پی گسترش روابط بین‌المللی خود با دانشگاه‌های خارجی ممتاز دنیا و یافتن جایگاهی مناسب و درخور بوده است. در این میان ابتدا همکاری‌هایی بین موسسه معنا و دانشگاه‌های برتر شرق آسیا از جمله کشور چین -با توجه به جایگاه خاص این کشور  در  آسیا و دنیا- صورت گرفت. این همکاری‌ها در نهایت منجر به اجرای برنامه های مشترک با Guanghua Business School Peking University شد که جزو دانشگاه های ممتاز و مطرح چین است.

عضویت در معتبرترین بنیاد اروپایی مدیریت (European Foundation of Management Development) EFMD به عنوان اولین مدرسه کسب وکار ایرانی و حضور فعال مدیران مؤسسه معنا در رویدادهای مربوطه مدیریت در اقصی نقاط دنیا، منجر به گسترش روابط موسسه معنا با مدارس کسب و کار مطرح اروپایی شد.

هدف از این ارتباطات ارتقای سطح آموزشی کشور است، چرا که مأموریت معنا توانمند ساختن سازمان‌های ایرانی و افزایش کیفیت سطح مدیریتی آنها برای رقابت در عرصه‌های بین المللی می‌باشد که در راستای برآورده کردن این هدف واحد بین‌الملل این موسسه همکاری خود با دانشگاه‌های برتر دنیا را آغاز کرده است.

در حال حاضر، موسسه توسعه مدیریت و فن معنا با بدست آوردن مجوزهای لازم در سطح بین المللی، توانمندی برگزاری دوره‌های مدیریتی و ارزیابی را با همکاری دانشگاه‌های ممتاز دنیا چه در ایران و چه در خارج از ایران داراست.

 

MBA حضور بورسیه های ایرانی دپارتمان در کنار سایر شرکت کنندگان در چین

Picture1

 

تور آموزشی China a close view

Picture2

 

تور آموزشی چین
Guanghua School of Management

Picture3