درباره ما

معنا، گروهی آموزشی و پژوهشی است که با نگاهی کلان به جایگاه یادگیری در گسترش توانمندی‌های فردی و سازمانی، به توسعه‌ی دانش و فن در مراکز دولتی و خصوصی، می‌پردازد.

 

گروه معنا، موفقیت و سرآمدی مدیران، کارکنان و کارآفرینان را در تقویت روحیه‌ی نوآوری و یادگیری مادام‌العمر می‌داند و با بهره بردن از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری‌های سنتی و مدرن آموزشی، پیشگام در توسعه‌ی فردی و سازمانی مشتریان خود است.

 

معنا، بر این باور است که ضمن توسعه همکاری‌های بین‌المللی با دانشگاه‌های معتبر جهان و مراکز علمی دنیا، دروازه‌ای به سوی دستاوردهای علمی و پژوهشی روز جهان خواهد بود و خود را موظف می‌داند که زمینه‌ساز گسترش شبکه‌های مؤثر علمی و پژوهشی در ایران باشد.

 

اعضای هیأت مدیره:
دکتر امیر شاهرخی، عضو و رئیس هیأت مدیره
دکتر شهلا اسدزاده، عضو و نایب رئیس هیأت مدیره
سمیه تهوری، عضو و مدیرعامل

 

دپارتمان‌های گروه:
– دپارتمان توسعه آموزش‌های دانشگاهی
– دپارتمان توسعه و آموزش سازمان‌ها
– دپارتمان توسعه همکاری‌های بین‌الملل
– دپارتمان توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای