درباره ما

آشنایی با معنا

آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر، به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود. از این رو آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی، منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می شود. ارائه آموزش اثربخش، در یک سازمان مدرن، مستلزم تفکر جدید، مدل های جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم های جدید است.

 • ترجمان ماموریت معنا در دنیای کسب و کار، توسعه و توانمندسازی سازمان‌ها است، سازمان‌هایی که به زندگی بهتر کمک می‌کنند. ما در معنا بر این باوریم که کسب و کارهای ایرانی باید توانمند، تاثیرگذار و رقابت‌پذیر باشند، آن هم در حضور رقبای جهانی.

  تلاش معنا در این راه بر حوزه‌های زیر متمرکز است:

  توسعه مدیران و کارکنان:

  • توسعه مدل‌های شایستگی، سنجش استعدادها، ارزیابی کارکنان و مدیران و تشخیص نیازهای یادگیری
  • توسعه و توانمندسازی کارکنان و مدیران با استفاده از روش‌های جامع یادگیری (آموزش، یادگیری از مجرای تجربه، مربی‌گری، شبیه‌سازی و…)
  • ایجاد دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دنیا از طریق انتشار محتوا، مجلات و کتاب‌های دقیق، به‌روز و سودمند

  کمک به حل مسائل سازمان‌ها:

  • ارائه خدمات تشخیصی، مشورتی و پژوهشی در حوزه مدیریت به سازمان‌ها
  • ارائه خدمات پشتیبانی مدیریتی به سازمان‌ها
 • باور ما در معنا این است که:

  • قبل از کمک به یادگیری دیگران، باید خودمان یادگیرنده باشیم. یادگیری بدون تعامل سالم و سازنده با دنیا و دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی ممکن نیست. به همین منظور حضور فعال در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی یکی از پایه‌های تفکر یادگیری در معنا است.
  • هر مجموعه فقط می‌تواند در بازه محدودی از نیازهای مخاطبان خود خدمات بسیار عالی ارائه کند. به همین دلیل تمرکز معنا روی حل مسائل سازمان‌ها است تا ایجاد همه انواع خدمات زیر یک سقف. برای حل مسائل سازمان‌ها، معنا از خدمات ممتازی که در کشور و یا هر کجای دنیا وجود دارد استفاده می‌کند. بنابراین مشارکت و همکاری، ستون فقرات تفکر معنا در شیوه ارائه خدمات عالی است.
 • در راستای ماموریت و باورهای معنا ضمن دریافت مجوزها، تاییدیه‌ها و گواهی‌های صلاحیت ضروری برای فعالیت قوی و قانونمند، با بسیاری از مراکز آموزشی و توسعه مدیریتی تراز اول ایران و جهان همکاری و مشارکت می‌کند:

  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت ارشاد، شهرداری تهران

  همکاری‌های ملی و بین‌المللی:

  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید رجایی، مرکز توسعه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، موسسه a&dc، مدرسه مدیریت SDA Bocconi، انتشارات رندوم هاوس

  ارزیابی‌های بین‌المللی:

  EFMD، ISO 9001، ISO 10015

  • دوره‌ها شامل
  • دوره‌های حضوری بلندمدت: دوره‌های مدیریت کسب‌وکار، حقوق برای مدیران و معماری
  • دوره‌های حضوری کوتاه مدت: دوره‌های نظام جامع آموزش کارکنان دولت
  • دوره‌های مجازی
  • رویدادها شامل
  • کارگاه‌های یک‌روزه و سمینارهای کاربردی و تخصصی که در راستای تکمیل محتوای آموزشی ارائه شده در دوره‌ها بصورت مستمر یا مقطعی برگزار می‌گردد.
  • همایش‌های ملی که ضمن بهره‌گیری از برترین اساتید کشور و امکان حضور نخبگان بین‌المللی در حوزه‌های تعریف‌شده محورهای مقتضی همایش، در راستای انتقال دانش و تجربه کاربردی به طیف وسیعی از مخاطبان خود در تلاش است دانش به‌روز و بومی‌سازی‌شده را به سطوح مختلف مدیریت و فن جامعه اعم از متخصصین و اصناف مرتبط منتقل سازد.
  • کتاب و نشریات

مجوزها و همکار‌ی‌ها