همکاری های بین المللی

  واحد بین الملل موسسه معنا پس از شکل گیری همواره در پی  گسترش  روابط بین المللی خود و یافتن جایگاهی مناسب و درخور با دانشگاه های خارجی ممتاز دنیا بوده است، در این میان ابتدا به سراغ دانشگاه های برتر شرق آسیا از جمله کشور چین با توجه به جایگاه خاص کشور چین در  آسیا و دنیا، رفتیم و موفق به توافق نامه با  دانشکده Guanghua Business School Peking University شدیم که جزو دانشگاه های ممتاز و مطرح چین می باشد  و موفق به طرح برنامه هایی با آنها گشتیم.

شدیم که جزو دانشگاه های ممتاز و مطرح چین می باشد  و موفق به طرح برنامه هایی با آنها گشتیم.

پس از بازتر شدن فضای سیاسی و کسب تجربه لازم در زمینه بین الملل و هم چنین بدست آوردن مجوزهای لازم در سطح بین المللی ، روابط خود را با Business School های  ممتاز غربی نیز آغاز کردیم. هدف از این ارتباط گیری  ارتقای سطح آموزشی موسسه معنا به سطح مدارس برتر تجارت در دنیا می باشد، چرا که ما بر این باور هستیم که  مأموریت معنا توانمند ساختن مؤسسات برای رقابت در عرصه ی بین المللی هست، و به دلیل تفاوت های موجود بین سطح آموزش در داخل کشور و سطح شماره ۱ دنیا، به منظور  تحقق ماموریت سازمان: توانمند ساختن مووسسات برای رقابت در عرصه ی بین الملل : باید به آموزش نیز در همین سطح بپردازیم، از این رو روابط خود را فراتر کرده و در پی گسترش روابط با دانشگاه های برتر غرب نیز رفتیم.

از دیگر فعالیت­های موسسه معنا در سطح بین المللی عضویت در بنیاد اروپایی مدیریت EFMD می باشد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با خانم سلگی 

۰۹۳۵۷۹۰۹۳۷۸

تماس بگیرید.