مجوزها، مشارکت‌ها و تفاهم نامه‌ها

موسسه معنا، با کسب گواهینامه تأیید صلاحیت از "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور"، قادر است براساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی حیطه امور اداری و مالی را برگزار نماید. همچنین، معنا موفق به دریافت مجوز " سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور"، در برگزاری دوره‌های حیطه مالی و بازرگانی شده است.

همکاری موسسه معنا با موسسه آموزشی حسابداران خبره (پکت)، نیز امکان استفاده از فضاها و سایت های آموزشی مجهز در مرکز شهر را برای برگزاری دوره های مورد نیاز سازمان ها، فراهم آورده است.

همکاری با دانشگاه‌های تراز اول ایران و جهان، یکی از افق های معنا، برای ارتقاء آموزش مدیران و کارکنان سازمان­ها در بالاترین پله های آموزش‌ دانشگاهی در ایران و جهان است. در این راستا، معنا تاکنون، موفق به ایجاد شبکه ای از دانشگاه های ایرانی و خارجی برای آموزش های سازمانی شده و گسترش آن را در اولویت کار خود دارد.

تفاهمنامه با دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی: برگزاری دوره های فنی و تخصصی در دانشکده های "عمران" و "برق"، بهره مندی از اساتید هیات علمی دانشگاه و صدور گواهینامه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تحت مجوز وزارت علوم، برای دوره‌های فنی و تخصصی برگزار شده در این دانشگاه، از دیگر مزایای این تفاهمنامه است.

تفاهمنامه با دانشگاه شهید بهشتی به منظور برگزاری دوره مدیریت اجرایی MBA یک ساله در دانشکده مدیریت و حسابداری است.

تفاهمنامه با دانشگاه پکن (دانشگاه تراز اول بین المللی) امکان حضور دانشپذیران برتر دوره MBA دانشگاه شهید بهشتی را در دوره Doing Business in China در کنار دانشپذیرانی از دانشگاه های معتبر اروپا و امریکا را فراهم می کند.