دوره علمی-آموزشی «چین از نگاهی نزدیک­تر» در رسانه­ ها

این دوره پس از انجام، مورد توجه بسیاری از جوامع دانشگاهی و بخش های دولتی قرار گرفته و بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشت.

○ خبرگزاری ایسنا – ۲۴ مرداد ۹۴

○ سایت دیپلماسی علم و فن آوری – ۲۴ مرداد ۹۴

○ روزنامه همشهری آنلاین – ۳ شهریور ۹۴

○ سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی