دوره دوم DBIC

Doing Business in China (DBIC)

در دوره دوم سرکار خانم فاطمه سلگی و جناب آقای محمدرضا ایران نژاد در خرداد ۹۴ بورسیه موسسه معنا عازم کشور چین شدند و دوره فوق را در شهرهای پکن، شانگهای و شیان گذراندند.