دوره اول DBIC

Doing Business in China (DBIC)

در دوره اول جناب آقای شهاب الدین حمیدی منش در اردیبهشت ۹۴ بورسیه موسسه معنا عازم کشور چین شدند و دوره فوق را در شهرهای پکن، شانگهای و شیان گذراندند.