حضور موسسه معنا در فروم سالانه ESMT

مؤسسهEuropean School of Management & Technology  در سال ۲۰۰۲ با مشارکت ۲۵ برند برتر جهانی از جمله ایرباس، بی ام وه، بوش، زیمنس و… تأسیس شد. این مؤسسه توانست در مدت زمان کوتاهی پیشرفت چشمگیری را داشته باشد و در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱ در میان مدارس کسب و کار آلمان دست یابد (بر اساس رنکینگ Financial Times Business Schools 2015)

مدرسه کسب و کارESMT در اروپا ودنیا به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزشی در زمینه تکنولوژی شناخته شده است وهمه ساله فروم های خود را با حضور صاحبان برندهای بین المللی و نمایندگان مدارس کسب وکارمعتبردنیا برگزارمیکند.

موسسه توسعه مدیریت و فن معنا، به عنوان تنها مدرسه کسب و کار ایرانی عضو شبکهEFMD  در راستای فعالیت های بین المللی خود، در چندین ماه اخیر موفق به گسترش روابط خود با مؤسسه ESMT گشت که موسسه مذکور از جناب آقای دکتر شاهرخی به عنوان نماینده موسسه معنا در فروم سالانه خود دعوت به عمل نمودند.

فروم امسال ESMT با نام  Digitization  Responsible Strategies for Business and Societyدر تاریخ ۲۰ خرداد امساال در برلین برگزار خواهد شد و آقای دکتر شاهرخی به عنوان اولین شرکت کننده از مدارس کسب و کار ایران در این مراسم حضور خواهد یافت.